HG 355/2007

privind supravegherea sănătății lucrătorilor

HG 355/2007

modificată și completată prin HG Nr. 1169 din 25 noiembrie 2011 Publicată în MO 873 din 12 decembrie 2011 (M. Of. 873/2011)

Legea 319/2006

privind securitatea și sănătatea în muncă

Legea 319/2006

Legea nr. 319 din 14/07/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

Legea 53/2003

Codul muncii actualizat prin Legea 40/2011

Legea 53/2003

Codul muncii, actualizat prin Legea 40/2011, republicat in Monitorul Oficial nr. 0345 din 18 Mai 2011.

Legea 418/2004

privind statutul medicului de medicina muncii

Legea 418/2004

privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii

OUG 96/2003

privind protecția maternității la locurile de muncă, publicat în data de 27/10/2013

OUG 96/2003

OUG 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 27/10/2003

Legea 319/2006

privind securitatea și sănătatea în muncă

Legea 319/2006

Legea nr. 319 din 14/07/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

Legea 53/2003

Codul muncii actualizat prin Legea 40/2011

Legea 53/2003

Codul muncii, actualizat prin Legea 40/2011, republicat in Monitorul Oficial nr. 0345 din 18 Mai 2011.

Legea 418/2004

privind statutul medicului de medicina muncii

Legea 418/2004

privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii