În vederea programării pentru un examen medical la angajare, control medical periodic sau examen medical la reluarea activității, angajatorul are obligația legală de a pune la dispoziția medicului de medicina muncii următoarele documente completate, semnate și stampilate: