PACHET SERVICII

Stabilirea aptitudinii în muncă și eliberarea fișei de aptitudine, pe loc

Monitorizarea stării de sănătate a angajaților prin:

 • control medical de angajare – structurat conform profesiei și a fișei de expunere la riscuri ce stabilește aptitudinea în muncă;

 • control medical periodic – stabileste aptitudinea în muncă;

 • control medical de adaptare – stabilește aptitudinea în muncă a persoanelor angajate în locuri de muncă cu risc dovedit sau potential;

 • control medical la reluarea activității – pentru persoanele ce întrerup activitatea mai mult de 30 de zile din motive medicale, stabilește aptitudinea în muncă.

 • Evaluarea riscului privind îmbolnăvirile profesionale;

 • Măsuratori de specialitate: microclimat (umiditatea relativă și temperatura uscată), zgomot;

 • Colaborarea în permanență cu Medicul de Famile al personalului angajat pentru informarea asupra stării de sănătate, conform prevederilor Securității Sănătății în Muncă. Solicitarea acestuia pentru preluarea și monitorizarea afecțiunilor descoperite în cadrul controlului medical de Medicina Muncii. Solicitarea medicicului de familie de a investiga suplimentar prin consulturi de specialitate și/sau investigații paraclinice decontate prin sistemul asigurărilor de stat;

 • Monitorizarea afecțiunilor angajaților prin luarea în evidență a certificatelor de concediu medical și urmărirea evoluției pacienților;

 • Participarea la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale și accidentele de muncă;

 • Consilierea angajatului cu privire la activității de reabilitare, reconversie, reorientare profesională în caz de accident de muncă sau boală profesională;

 • Comunicarea existenței riscului de îmbolnăvire profesională;

 • Consultanță de specialitate și legislație în probleme de medicina muncii;

 • Consilierea angajatorului pentru elaborarea strategiei de securitate și sănătate la locul de muncă;

 • Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii și a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaților;

 • Întocmirea documentației pentru concediile de risc maternal;

 • Efectuarea analizelor medicale obligatorii conform legislației în vigoare pentru fiecare categorie profesională în parte.