Identificarea și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

 • Elaborarea Planului de Prevenire și Protecție bazat pe evaluarea riscurilor (PPP);

 • Stabilirea și elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal;

 • Elaborarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă (IPSSM);

 • Întocmirea fișelor de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă.

Emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:

 • Conducătorul locului de muncă;

 • Acordarea primului ajutor;

 • Reprezentantul salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • Menținerea stării de sănătate a salariaților în caz de temperaturi extreme;

 • Evidențierea zonelor cu risc ridicat și specific;

 • Evidențierea zonelor cu pericol grav și iminent.

Instruirea în domeniul SSM (securitate și sănătate în muncă):

 • Instruirea introductiv generală;

 • Instruirea la locul de muncă;

 • Instruirea periodică;

 • Instruirea periodică suplimentară (reinstruire).

 • Elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protecție (EIP);

 • Elaborarea normativului de acordare a materialelor igienico-sanitare;

 • Elaborarea fișelor de acordare a echipamentului individual de protecție;

 • Elaboram registrele de evidență a accidentelor de muncă.

Testarea salariaților:

 • Testarea introductiv generală;

 • Testarea anuală de verficare a cunoștințelor;

 • Consultanță în vederea obținerii autorizației de funcționare d.p.d.v. al SSM (Lg. 359/2004);

 • Cercetarea accidentelor de muncă;

 • Stabilirea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 •  Autorizarea internă a exercitării meseriilor și profesiilor prevăzute în legislația specifică;

 • Întocmirea tabelului de evidență a echipamentelor de muncă;

 • Înființarea CSSM (comitetul de securitate și sănătate în muncă) se înființează în mod obligatoriu în cazul societăților care depășesc 50 de salariați;

 • Reprezentare în caz de control.