PACHET SERVICII

servicii_psihologice_galmedmun

Examinările psihologice sunt efectuate de către psiholog cu drept de liberă practică ce este atestat de Colegiul Psihologilor din România, acest serviciu include:

 • Psihologia transporturilor ;

 • Psihologia muncii și organizațional;

 • Suport psihologic;

 • Servicii de selecție și plasare forță de muncă;

 • Consultanță și consiliere în alegerea carierei;

 • Pregatire a candidatului pentru un eventual interviu;

 • Consultanță pentru dezvoltare personală și profesională.

PREZENTARE DETALIATA A SERVICIILOR PSIHOLOGICE OFERITE

Testare psihologia muncii și organizațională:

Legislația actuală impune ca angajarea, menținerea în funcție, reluarea sau schimbarea activității de baza a unui salariat, promovarea acestuia, indiferent de pregatire și varstă, să se realizeze numai dupa ce, în prealabil, a efectuat un control medical și o verificare a aptitudinilor psiho – profesionale în urmatoarele situații:

 • Personal cu funcție de decizie;

 • Personal cu funcție de conducere

 • Cadre didactice;

 • Funcționari publici

 • Personal sanitar, personal educativ – Avize pentru participarea la admiterea în anumite instituții de învățământ superior sau alte forme de învățământ;

 • Personal care lucreaza la înălțime;

 • Personal care lucrează în medii de înaltă, medie și joasă tensiune;

 • Personal cu lucrul în condiții de zgomot;

 • Personal care își desfașoară activitatea în condiții de izolare;

 • Personal care lucrează în tură de noapte;

 • Personal care lucrează în medii cu expunere la radiații ionizante, câmpuri electrice și electromagnetice, activități ce presupun manipularea de subsțante toxice și stupefiante;

 • Personal care muncește în mediul subteran; spații închise;

 • Cetățeni străini care lucrează pe teritoriul României;

 • Angajații care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul firmei și în timpul orelor de serviciu sau se deplasează cu acestea între locul de muncă și domiciliu (conducători auto neprofesioniști);

 • Testare și evaluare psihologică a persoanelor care solicită permis auto (categoriile A, B, BE, C, CE, D, redobândire permis auto suspendat sau anulat);

 • Evaluare nivel de inteligență (IQ) copii și adulți, evaluare cognitive

 • Profil personalitate;

 • Evaluare aptitudinală pentru orientare vocațională și profesională;

 • Testare și evaluare psihologică pentru determinarea profilului vulnerabilității la stres la nivel organizațional sau individual;

 • Consultanță psihologică / suport psihologic;

 • Intervenție psihologică în situații de conflict în cadrul firmei;

 • Testare și evaluare performanță și motivație angajați;

 • Consultanță psihologică în domeniul resurselor umane cu posibilitate de integrare în muncă;

 • Recrutare și selecție de personal pentru firma dvs.

Consultanță psihologică în domeniul resurselor umane are impact atât:

 • la nivel individual – i se transmit persoanei evaluate strategiile necesare depășirii punctelor slabe, se lămuresc unele aspecte contradictorii ale rezultatelor obținute în urma evaluarii;

 • la nivel organizațional – diagnoza, susținerea angajatorilor în luarea de decizii privind utilizarea personalului, redistribuirea acestuia, acordarea de bonificații, prevenirea și reducerea stresului și fluctuației de personal, organizarea muncii, optimizarea relațiilor psihosociale din colectiv.

Evaluarea psihologică urmărește determinarea nivelului calităților aptitudinal-comportamentale necesare în raport cu specificațiile postului respectiv.

În funcție de scopul și motivul evaluării psihologice, aceasta se poate efectua în situații de:

 • Selecție, angajare personal;

 • Promovare în funcție;

 • Schimbarea funcției;

 • Orientare și reorientare profesională;

 • Sesizare.

În  urma evaluării psihologice, se poate identifica nivelul de competență psihologică atins de subiect în funcție de solicitările specifice activității profesionale desfășurate, ieșind la iveală atât aspectele forte, cât și cele nevralgice, elaborându-se astfel profilul psihologic.

Tipuri de evaluări:

 • Testări și evaluări psihologice pentru determinarea profilului vulnerabilității la stres la nivel organizațional sau individual;

 • Testare și evaluare performanță angajați;

 • Testare și evaluare motivație angajați;

 • Testare și evaluări psihologice periodice ale personalului pentru implementarea cerințelor managementului de calitate privind resursele umane;

 • Intervenție psihologică în situații de conflict;

 • Dezvoltare personală.